Xenónové svetlá, ako to teda je ?!

Xenónové svetlá, ako to teda je ?!

Prestavba halogénového svetlometu na xenónový je napriek použitiu prestavbových kitov s certifikátom TUV nelegálna nielen u nás, ale aj v celej EU. Každý svetlomet je homologizovaný – t.j. jeho použitie je legálne – iba pri použití svetelného zdroja, s ktorým bol schválený. To znamená, že ak niekto použije xenónovú výbojku v svetlomete, ktorý bol originálne vybavený halogénovou žiarovkou, vykonal nelegálnu úpravu (takisto aj naopak, ale kto by to robil…). Jednou z možností je vymeniť celý svetlomet za taký, ktorý bol homologizovaný na prevádzku s xenónovou výbojkou. Takáto výmena je legálna za podmienky, že na vozidle sú namontované ostrekovače svetlometov a automatické gyroskopické nastavovanie sklonu svetlometov. To sa však montuje iba na vozidlá od výroby vybavené výbojkovými svetlometmi a jeho dodatočná montáž nie je najjednoduchšia a ani najlacnejšia.

Každý svetlomet je označený na viditeľnom mieste (najčastejšie na rozptylovom skle) homologizačnou značkou E4 alebo e4 v krúžku a následným číselným kódom. Tento číselný kód je odlišný pre svetlomety s halogénovými žiarovkami a pre svetlomety s xenónovými výbojkami. Na základe tohto kódu je možné identifikovať, o aký typ svetlometu ide. Policajt na ceste to určite kontrolovať nebude, pravdepodobne to neskontroluje ani technik na STK-čke. Šikovnejší policajt alebo technik STK zistí nelegálnu prestavbu jednoducho: prítomnosťou gombíka na reguláciu sklonu svetlometov na palubnej doske. Autá s xenónovými výbojkami a automatickou reguláciou sklonu ho nemajú – je to nevyvrátiteľný dôkaz končiaci zadržaním technického preukazu. Ak na to prídu napr. rakúski policajti, následky môžu byť aj horšie.

Veľký problém nastáva, pokiaľ dôjde k nehode, kde bude musieť poisťovňa vyplatiť vyššie poistné plnenie, prípadne pri nej dôjde k zraneniu, alebo nebodaj usmrteniu osôb. Je viac ako isté, že odborníci z poisťovne budú hľadať aj najmenší detail – počínajúc rozmermi pneumatík a diskov až po homologizačné čísla na svetlometoch a žiarovkách – len aby našli niečo, čo je proti predpisom a na základe čoho nebudú musieť vyplatiť poistné plnenie (sú na vysokej odbornej úrovni a sú za to dobre platení). Ak poisťovňa preukáže použitie nehomologizovaných komponentov, majiteľ tohto vozidla má problém. V prípade prestavby halogénových svetlometov na xenónové stačí, aby druhý účastník nehody vyhlásil, že ho toto vozidlo oslnilo. Vtedy, bez ohľadu na priebeh nehody, poisťovňa odmietne uhradiť škodu a plnú škodu je povinný uhradiť ten, kto mal v čase nehody namontované nehomologizované komponenty (toto hrozí napr. aj pri použití iného rozmeru pneumatík či diskov, ako je uvedené v technickom preukaze). Ak by bol k posúdeniu nehody privolaný aj súdny znalec, nepomôže mu už nič.

Každý, kto sa rozhoduje pre takúto prestavbu, by mal byť vopred upozornený na nelegálnosť takejto prestavby a prípadných následkov z toho plynúcich.

A na záver jedna prosba v záujme bezpečnosti na cestách k všetkým tým, ktorí sa pre takúto prestavbu (opakujem, na Slovensku aj v EU je to nepovolená úprava) rozhodnú: Po prestavbe halogénových reflektorov na xenóny je skutočne nevyhnutné mať vždy správne nastavené svetlá, aby nedochádzalo k zbytočným nehodám. Oslnenie xenónmi je vzhľadom na ich svietivosť veľmi nebezpečné. Nechajte si skontrolovať nastavenie svetiel aspoň raz za rok. Toto praktizujte aj keď nemáte xenónové výbojky – s dobre nastavenými svetlami uvidíte tiež o niečo lepšie a nebudete oslňovať iných.

Podmienky pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, vybavených svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami ustanovuje predpis č. 98 EHK OSN a platí aj na Slovensku. Autor problematiku osobne konzultoval so Štátnym dopravným úradom na Ministerstve Dopravy Pôšt a Telekomunikácii SR a s technikom spoločnosti Slovdekra, s.r.o vykonávajúcou technické kontroly vozidiel.

Zdroj: Tuning.sk