VAG – Servisny interval

Nastaveni servisniho rezimu na pocitadle

VAG/Výběr ŘJ/Přístrojová deska 17/Kódování/

Právě vyměněný olej.

Vše zadej jak je uvedeno a ulož to,potom ověř,zda se to uložilo.

Bavíme se o pevném výměnném intervalu.

Kanál 40 INSP ZA 100 km uložená hodnota 0

Kanál 41 INSP ZA 1Dní uložená hodnota 0

Kanál 43 OEL za 1000 km uložená hodnota 15

Kanál 44 INSP za 1 Dní uložená hodnota 365

Pokud tohle zadáš,tak máš nastaveno:

Vvsvětlívky:

Kanál 40 Dráha ujetá ve stovkách km od poslední výměny oleje

Kanál 41 Počet dnů od poslední výměny oleje

Kanál 43 Maximální dráha v km pro trvanlivost oleje

Kanál 44 Doba dnů pro trvanlivost oleje

Kanál 43 a 44 už nikdy neměníš.

Kanál 40 a 41 měníš vždy po výměně oleje a vynuluješ ho na hodnotu 0

Rok 1999 a starší

tak přes ty budíky sem našel tohle:

Reset servisu

Palubní deska: -> 1999

Olej:

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko resetu a držte je stisknuté (1)

Zapněte zapalování

Uvolněte tlačítko (1)

Otočte tlačítko „2“ doprava až se objeví „—“

Insp:

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko resetu a držte je stisknuté (1)

Zapněte zapalování

Servisní ukazatel ukazuje: „Oil“

Uvolněte tlačítko (1)

Stiskněte tlačítko jednou (1)

Servisní ukazatel ukazuje: „Insp“

Otočte tlačítko „2“ doprava až se objeví „—“

Palubní deska: 1999 ->

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko resetu a držte je stisknuté (1)

Zapněte zapalování

Uvolněte tlačítko (1)

Na displeji se zobrazí „SERVICE“

Otočením tlačítka „1“ doprava resetujete ukazatel

Systém je resetován

Poznámka:

Tento postup resetování lze použít pouze u vozů s pevně plánovanou údržbou, všechny ostatní vozy se musí resetovat speciálním zařízením VAG.