VAG – Nastavenie ESP – Kalibracia

Nastavení ESP volant úhel

1.Zkušební jízdou ověřte, zda je volant správně ustaven (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, při jízdě přímo má být hodnota v poli 1: 0±4,5 °).

2.Zastavte v přímém směru a nevypínejte zapalování.

3.Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.

4.V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura Login a zadejte hodnotu 40168.

5.V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 60.

Pokud nelze základní nastavení provést:

– zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),

– proveďte kontrolu seřízení geometrie,

– zkontrolujte snímač úhlu natočení volantu.

Montážní poloha

– snímač úhlu natočení volantu je uložen na tyči řízení (pod airbagem)