VAG – Kontrola motoru v blokovych hodnotach

Zobrazovací skupiny pro A6 od MR 1998 (AJM)
001 Přizpůsobení množství
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Množství vstřikovaného paliva
3,0…11,0 mg/zdvih A v poř.
menší než 3,0 mg/zdvih A jednotky čerpadlo-tryska vadné
=> zkontrolujte/vyměňte
větší než 11,0 mg/zdvih A nedostatek paliva, resp. vzduch v palivovém
systému A zkontrolujte
jednotky čerpadlo tryska vadné A vyměňte
jednotky čerpadlo-tryska
3) Doba buzení magnetického ventilu množství
3…8°KH A v poř.
4) Teplota chladicí kapaliny
85…110 °C A v poř.
menší než 85 °C A nechte zahřívat motor

002 Běh motoru na volnoběh
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Poloha plynového pedálu
0,0 % A v poř.
větší než 0,0 % A snímač polohy plynového pedálu chybně nastaven
nebo vadný
3) Provozní stav
X X 1: signál kompresoru klimatizace => zapnout klimatizaci
X 1 X: volnoběžný spínač sepnutý
1 X X: zvýšené volnoběžné otáčky (neboť je zapnutá klimatizace)
4) Teplota chladicí kapaliny
85…110 °C A v poř.
menší než 85 °C => nechat zahřívat motor

003 Zpětné vedení výfukových plynů
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Požadovaná hodnota zpětného vedení výfukových plynů
230…420 mg/zdvih A v poř.
větší než 420 mg/zdvih A motor příliš studený A zahřát jízdou
3) Skutečná hodnota zpětného vedení výfukových plynů
jako požadovaná hmotnost vzduchu v poli 2
(tolerance +-20 mg/zdvih) A v poř.
příliš malá hmotnost vzduchu: falešný vzduch v oblasti sání, příliš mnoho zpětného vedení výfukových plynů => zkontrolujte
příliš velká hmotnost vzduchu: příliš málo zpětného vedení výfukových plynů => zkontrolujte
motor běží již 10 minut na volnoběh => prudce sešlápněte plyn
konstantní zobrazení: náhradní hodnota
4) Střída buzení ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů
40…75 %

004 Počátek vstřiku
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Požadovaná hodnota počátku vstřiku
-4°KH(p.HÚ)…2°KH(z.HÚ) A v poř.
3) Požadovaná hodnota délky vstřiku
3…8,5°KH: v poř.
4) Úhel synchronizace
-3…+3°KH
větší než +3°KH, resp. menší než -3°KH: Hallův snímač -G40 vadný; rozměr spáry mezi snímačem a kolem vačkového hřídele není v poř.; přerušené vedení, resp. zkrat ke kostře, uvolněný Hallův snímač -G40, kolo snímače poškozené, zkroucené

Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň),
teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
2800…3200/min: v poř.
2) Požadovaná hodnota počátku vstřiku
-13°KH…-23°KH(- => p.HÚ): v poř.
větší než -1°KH: Motor příliš studený => zahřát jízdou
3) Požadovaná hodnota délky vstřiku
16…28°KH
4) Úhel synchronizace
-3…+3°KH

005 Startovací množství
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Startovací množství
7…18 mg/Z
3) Synchronizace startu
[-]
4) Teplota chladicí kapaliny
85…110 °C A v poř.
menší než 85 °C => nechte zahřívat motor

006 Polohy spínačů
1) Aktuální rychlost vozidla
[km/h]
2) Kontrola pedálu
X X 1 Spínač brzdových světel -F
X 1 X Spínač brzdového pedálu -F47 (redundantní brzda)
1 X X Spínač spojkového pedálu -F36
3) Snímač hodnoty pedálu
[%]
4) Stav GRA
0 GRA v řídicí jednotce aktivovaná/VYP
1 GRA v řídicí jednotce aktivovaná/ZAP
255 GRA v řídicí jednotce neaktivovaná

007 Snímač teploty
Naměřené hodnoty při zapnutém zapalování, vypnutém, vychladnutém motoru:
1) Teplota paliva
na snímači teploty paliva -G81
2) nevšímejte si
3) Teplota nasávaného vzduchu
na snímači teploty nasávaného vzduchu -G42
4) Teplota chladicí kapaliny
na snímači teploty chladicí kapaliny -G62

008 Omezení vstřikovaného množství 1
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Požadavek na množství vstřikovaného paliva (poloha plynového pedálu)
0 mg/zdvih
3) Omezení točivého momentu
25…35 mg/zdvih A v poř.
4) Charakteristika kouřivosti
16…34 mg/zdvih

Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň,
teplota chladicí kapaliny ne nižší než 85 °C):
1) Otáčky motoru
2800…3200/min
2) Požadavek na množství vstřikovaného paliva (poloha plynového pedálu)
vozidla s mechanickou převodovkou
50…55 mg/zdvih A v poř.
vozidla s automatickou převodovkou
48…51 mg/zdvih A v poř.
menší než 50, resp. 48 mg/zdvih A plynový pedál nesešlápnutý, chybně
nastavený nebo vadný => zkontrolujte
3) Omezení točivého momentu
44..0,47 mg/zdvih A v poř.
menší než 44 mg/Z: otáčky příliš vysoké nebo příliš nízké
větší než 47 mg/Z: zvýšení vstřikovaného množství tuningem
4) Charakteristika kouřivosti
47…52 mg/zdvih
menší než 47 mg/Z: rozpoznaná hmotnost vzduchu příliš nízká
=> zkontrolujte měřič hmotnosti vzduchu
zpětné vedení výfukových plynů pod plným zatížením
=> zkontrolujte

009 Omezení vstřikovaného množství 2
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) GRA (regulace rychlosti)
[mg/zdvih]
3) Automatická převodovka
[mg/zdvih]
4) Omezující množství
16…34 mg/zdvih

Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň,
teplota chladicí kapaliny ne nižší než 85 °C):
1) Otáčky motoru
2800…3200/min
2) GRA (regulace rychlosti)
[mg/zdvih]
3) Automatická převodovka
[mg/zdvih]
4) Omezující množství
47…60 mg/zdvih

010 Veličiny vzduchu
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Nasávaná hmotnost vzduchu
210…350 mg/Z
je-li mimo toleranci => viz zobrazovací skupina 003 při volnoběhu
2) Atmosférický tlak (tlak okolního vzduchu)
[mbar]
3) Tlak v sacím potrubí (plnicí tlak)
[mbar]
4) Poloha plynového pedálu
0,0 %
větší než 0 %: snímač polohy plynového pedálu chybně nastaven nebo vadný

Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň,
teplota chladicí kapaliny ne nižší než 85 °C):
1) Nasávaná hmotnost vzduchu
větší než 850 mg/zdvih A v poř.
menší než 850 mg/zdvih A otáčky motoru příliš vysoké nebo příliš
nízké, plnicí tlak příliš nízký A sledujte
pole 3, falešný vzduch mezi měřičem
hmotnosti vzduchu a turbodmychadlem
2) Tlak okolního vzduchu
[mbar]
3) Tlak v sacím potrubí (plnicí tlak)
1750…2150 mbar A v poř.
mimo toleranci A regulace plnicího tlaku vadná => zobrazovací
skupina 11
4) Poloha plynového pedálu
prošlápnout plynový pedál: 100 %
menší než 100 % A plynový pedál není sešlápnutý, snímač polohy
plynového pedálu chybně nastaven nebo vadný

011 Regulace plnicího tlaku
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Požadovaná hodnota plnicího tlaku
900…1100 mbar
3) Skutečná hodnota plnicího tlaku
850…1150 mbar
4) Střída (buzení magnetického ventilu)
20…50 %

Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň,
teplota chladicí kapaliny ne nižší než 85 °C):
1) Otáčky motoru
2800…3200/min
2) Požadovaná hodnota plnicího tlaku
1750…2150 mbar
větší než 2150 mbar: zvýšení plnicího tlaku tuningem
3) Skutečná hodnota plnicího tlaku
1750…2150 mbar
menší než 1750 mbar, resp. větší než 2150 mbar: regulace plnicího tlaku vadná, turbodmychadlo vadné
4) Střída (buzení magnetického ventilu)
35…95 %

012 Předžhavení
1) Stav žhavení
11111111 žhavení VYP
00010000 předžhavení
01110000 žhavení při startování
11110000 mezižhavení
10110000 dožhavení
00110000 žhavení startéru
2) Doba předžhavení
[s]
3) Napájecí napětí řídicí jednotky motoru
[V]
4) Teplota chladicí kapaliny
[°C]

013 Regulace klidného chodu
Naměřené hodnoty při volnoběhu
1) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 1:
[mg/zdvih]
2) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 2:
[mg/zdvih]
3) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 3:
[mg/zdvih]
4) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 4:
[mg/zdvih]
požadovaná hodnota: -2,8…+2,8 mg/zdvih
+…mg/Z: příslušný válec je málo výkonný a proto je zásobován
větším množstvím paliva
-…mg/Z: příslušný válec je velmi výkonný a proto je zásobován
menším množstvím paliva

015 Spotřeba paliva
1) Otáčky motoru
[1/min]
2) Skutečná hodnota množství vstřikovaného paliva
3…9 mg/zdvih
3) Spotřeba paliva
[litrů/h]
4) Požadavek na množství vstřikovaného paliva
[mg/zdvih]
Přání řidiče přes plynový pedál

016 Přídavné topení
1) Zatížení alternátoru
[%]
2) Podmínky vypnutí
X X X X X X X 1 Teplota chlsdicí kapaliny > 70 °C nebo teplota
nasávaného vzduchu > 5 °C
X X X X X X 1 X Alternátor vadný
X X X X X 1 X X Napětí akumulátoru pod 9 V
X X X X 1 X X X Otáčky motoru pod 800/min
X X X 1 X X X X Nastartování motoru během posledních 10 s
X X 1 X X X X X Snímač teploty chladicí kapaliny nebo teploty
v sacím potrubí vadný
X 1 X X X X X X Požadavek na vyhřívání
1 X X X X X X X nevšímejte si
3) Výstup řazení
X X X X X X X 1 Relé malého topného výkonu ZAP
X X X X X X 1 X Relé velkého topného výkonu ZAP
4) Palubní napětí
[V]

018 Stav magnetických ventilů
1)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 1
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0:
ventil jednotky čerpadlo-tryska vadný => zkontrolujte ventily
PDE
nedostatek paliva, resp. vzduch v palivovém systému => kontrola
2)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 2
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0: => pole 1
3)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 3
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0: => pole 1
4)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 4
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0: => pole 1

020 Zásah množství prostřednictvím ABS přes CAN
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800…950/min
automatická převodovka 790…870/min
2) Moment motoru
20…70 Nm
3) Zásah ASR
[mg/Z]
4) Zásah MSR
[mg/Z]

022 Stavy sepnutí
1) Stav vypnutí GRA
0 GRA dezaktivována
1 GRA aktivní (VYP)
9 GRA aktivní (ZAP)
2) Stav GRA
0 0 0 0 0 0 OFF
0 0 0 0 1 1 ON
0 0 0 1 1 1 SET
0 0 1 0 1 1 RES
0 0 0 0 0 1 OFF -stisknuté
3) Stav regulace plnicího tlaku
[-]
4) Stav vypnutí klimatizace
[-]

023 Odchylka BIP (počátku vstřiku)
Naměřené hodnoty při volnoběhu
1) Válec 1:
-100…100
2) Válec 2:
-100…100
3) Válec 3:
-100…100
4) Válec 4:
-100…100

125 Obsazení kabelů CAN
1) Řídicí jednotka převodovky
2) Řídicí jednotka ABS
3) Řídicí jednotka sdružených přístrojů
4) Řídicí jednotka airbagu
Každý 1 bit: 0 = neaktivní
1 = aktivní
— = neexistuje/není schopen komunikace po CAN

126 Obsazení kabelů CAN
1) Řídicí jednotka klimatizace
2) neobsazeno
3) neobsazeno
4) neobsazeno
Každý 1 bit: 0 = neaktivní
1 = aktivní
— = neexistuje/není schopen komunikace po CAN