Reset servisného intervalu

1. Stistnite a držte tlačítko A
2. Zapnite zapalovánie .. na displeji denného počítadla sa zobrazí „SERVICE“
3. Uvolnite tlačítko A
4. Otočte tlačítkom B doprava .. displej se vymaže
reset-servisniho-intervalu-golf-4