Bliká kontrolka žhavenia

Bliká kontrolka žhavenia

Kontrolka predžhavovania K29 plní dve úlohy:
– signalizuje predžhavovanie, po dobu predžhavovania svieti
– upozorňuje na chybu, blikaním

Na chybu je upozorňované iba v prípade, pokiaľ hrozí nebezpečenstvo, pri ktorom nebude možné pokračovať v jazde.

Kontrolka je aktivovná riadiacou jednotkou motora ak je systém predžhavovania v prevádzke, alebo ak sa vyskytne chyba na týchto dieloch:

– snímač zdvihu ihly G80
– snímač otácok motora G28
– snímač polohy regulačného šupátka G149
– snímač polohy pedálu akcelerácie G79
– spínač brzdových svetiel F alebo spínač brzového pedálu F47
– nastavovač množstva paliva N146
– ventil počiatku vstreku N108